OAktualizace docházkového systému Porter 3000

Vážení uživatelé docházkového systému PORTER 3000.

Připravili jsme pro Vás další aktualizaci aplikace PORTER 3000. Nová verze obsahuje mnoho vylepšení a nových funkcí. Výrazně byla zdokonalena autodetekce automaticky generovaných nepřítomností na základě zvolené akce při odchodu. Dále bylo rozšířeno globální i individuální nastavení o několik nových položek, usnadňujících měsíční generování docházky, což posouvá hranice a možnosti použití programu. Výrazných změn a rozšíření doznala detekce a možnost oprav chybových akcí. Pro případ, že zaměstnanec chybně označí požadovanou akci nebo ji zapomene označit úplně, je doplněna zcela nová funkce „Diagnostika chybných akcí“. Tato funkce projde za dané období záznamy všech zaměstnanců a vypíše všechny dny těch zaměstnanců, u kterých je zjištěna nesouvislost ve sledu příchodů a odchodů. Všechna data jsou přehledně seřazena v editovatelné mřížce a uživateli se nabízí možnost přidat chybějící, editovat chybný nebo smazat nepotřebný záznam. Tato funkce je podobná další nové funkci „Detailní výpis příchodů a odchodů“. Tato funkce oproti diagnostice zobrazuje všechna data všech zaměstnanců za dané období a přehledně zobrazuje akce zaměstnanců v jednotlivých dnech. Samozřejmostí je tisk těchto výpisů. Nesouvislost akcí je nově červeně zvýrazněna u daného dne v měsíční kartě zaměstnance. Dále uvádíme seznam nejvýznamnějších změn v programu PORTER 3000 a ukázku z některých funkcí.

 • distribuce vstupních dat na vybraná PC v síti a možnost následné práce s nimi (vedoucí oddělení, mistr, ekonom, ….)
 • možnost zadání individuální pracovní doby
 • doplněna kontrola konzistence databáze
 • doplněn manuální výmaz dat od-do bez nutnosti zálohování
 • doplněn import karet do seznamu zaměstnanců (karty.csv).
 • doplněno zobrazování + nebo - při odečtu přestávky na oběd
 • doplněno ořezání předčasného příchodu před začátkem pracovní doby
 • opravena kontrola detekce
 • do karty zaměstnance doplněn důvod nepřítomnosti jako sloupec "A"
 • soubor data.zal se nyní ukládá do stejného adresáře jako je adresář pro databázi
 • po editaci záznamu v seznamu zaměstnanců je možno opravit záznamy v tabulce přítomnosti
 • při přidání či editaci se zapíše do databáze, který uživatel úpravu provedl
 • do přidání akce doplněn výběr ze všech dostupných akcí
 • doplněna možnost evidence sl. cesty na více než jeden den
 • upraveno a zjednodušeno zadávání podmínek a výběru zaměstnanců
 • doplněna možnost přidání ID karty do podmínky, pokud není v seznamu zaměstnanců
 • doplněno třídění dle terminálu v tabulce přítomnosti
 • přidána podpora kolečka myši v tiskových sestavách.
 • Shift+kolečko myši =změna velikosti (zoom)
 • Ctrl+kolečko myši =stránka dopředu/dozadu
 • kolečko myši = rolování stránky
 • doplněno pamatování datumu podmínky. Nemusí se znovu zadávat.
 • do přehledu docházky je doplněna funkce F5-kopírování záznamu a následná editace.
 • doplněna možnost individuálního zadání odečtu přestávky na oběd
 • doplněna funkce detekce zapomenutých a chybných akcí s možností doplnění a editace
 • doplněna funkce detailního výpisu příchodů a odchodů
 • doplněna funkce zvýraznění řádku při nesouvislém intervalu akcí v kartě zaměstnance
SW PORTER 3000 - aktualizace ze starších verzí (do verze 1.1.1.7):

- aktualizace SW PORTER do 10 zaměstnanců 1.560,-

- aktualizace SW PORTER do 25 zaměstnanců 2.360,-

- aktualizace SW PORTER do 50 zaměstnanců 4.360,-

- aktualizace SW PORTER do 100 zaměstnanců 6.360,-

- aktualizace SW PORTER do 200 zaměstnanců 8.360,-

- aktualizace SW PORTER do 300 zaměstnanců 10.360,-

- aktualizace SW PORTER do 500 zaměstnanců 14.360,-

Všechny ceny jsou v Kč bez DPH.

Aktualizace Porter 3000