ODocházkový a přístupový terminál TTL-1 se 7" dotekovým LCD displejem, RFID čtečkou, funkcemi EZS, informačního panelu nebo infokiosku.

Tento terminál je primárně určen jako bezkontaktní RFID stavový terminál pro docházkové systémy, nicméně nabízí i další možnosti využití. Terminál je určen pro všechny firmy s libovolným počtem zaměstnanců. Mezi jeho hlavní přednosti patří naprostá absence jakýchkoliv mechanických prvků, což maximalizuje spolehlivost ovládání tohoto terminálu. TTL-1 může sloužit jako docházkový terminál pro více firem používajících společné přístupové prostory do budovy. Tato vlastnost nabízí výhodu v možnosti rozdělení pořizovacích nákladů mezi více firem. Data jsou v terminálu ukládána do oddělených „úložišť“ a přístup k nim má každá firma dle svých oprávnění. Tento terminál v interaktivním režimu naprosto eliminuje označení chybné akce kontrolou poslední provedené akce. Při nesouvislosti akcí ihned upozorní zaměstnance a požádá o nápravu. Tato funkčnost je zaručena opačným postupem autorizace než u našich předchozích terminálů TDSL. Postup identifikace probíhá u terminálu TTL-1 tak, že zaměstnanec nejprve přiloží identifikační čip, terminál zkontroluje jeho identitu a poslední akci a teprve poté požádá o zadání aktuální akce. Pokud zadaná akce není v souladu s návazností na akci předchozí, nabídne terminál možnost opravy akce současné, nebo předchozí. TTL-1 může rovněž fungovat i v režimu standardního zadávání a to tak, jako u terminálů TDSL (nejprve je navolena akce a poté je přiložen čip). Tento režim však nekontroluje souvislosti zadávaných akcí. Zajímavostí je režim bez nutnosti přikládání identifikačních RFID čipů. Při tomto režimu uživatel místo přiložení RFID čipu zadává svůj osobní kód na klávesnici dotykového LCD. Data jsou ukládána do bufferu terminálu a dle jeho kapacity je terminál schopen pojmout až 2GB dat. Výstupní formát je plně kompatibilní s terminály TDSL a umožňuje jejich plnohodnotnou náhradu.


Další a připravované funkce terminálu TTL-1:

přístupový terminál - umožňuje připojení a řízení až 255 satelitních LAN miniterminálů pro kontrolu přístupu a otevírání dveřních zámků či turniketů. (připravujeme)

informační terminál – umožňuje zobrazení, vyhledávání a rolování přednastavených informací nebo seznamů. Zobrazování a načítání dat lze upravit dle přání zákazníka. Tato funkce je vhodná pro použití na úřadech, ve zdravotnictví, školství ...

integrované funkce zabezpečovacího zařízení s připojením až 10ti drátových smyček. (pohybová, požární, otřesová, plynová a záplavová čidla) Informace jsou přenášena po LAN síti nebo s možností připojení GSM modulu a zasíláním SMS zpráv. (připravujeme)

Připravované funkce budou dostupné až v průběhu druhého čtvrtletí roku 2011.

Aktualizace Porter 3000