OPřevodník RS232 / 485
Někdy není možné z různých důvodů instalovat do počítače kartu se sériovým portem typu RS 485. Převodník RS 232/485 je určen na změnu elektrických parametrů standardního sériového portu počítače z RS 232 na RS 485. Použitím portu RS 485 je možné dosáhnout větší vzdálenosti přenosu dat jako se standardním sériovým portem RS 232, který umožňuje při rychlosti 19200 Bd přenos dat na 15 metrů.

Převodník RS 232/485 je hlavně určen na přenos dat z externí vyrovnávací paměti BUF 01,2,3 (nastaveny na 485 režim) do počítače. V počítači je nainstalován program, který přes sériový port a převodník přenáší záznamy z BUF 3 do počítače. Převodník je možné použít i pro jiné aplikace využívající RS 485 porty. Takové aplikace musí používat na řízení směru dat na zběrnici RS 485 signál RTS. Při vysílání dat z portu RS 485 musí být RTS na H a při přijímání dat na L.

Převodník má galvanické oddělení obvodu portu RS 232 a portu RS 485. Napájení externím napájecím adaptérem 220V/50Hz - 5V/300mA. Konektory pro porty jsou typu Canon 9/9 nebo 25/25. Maximální vzdálenost přenosu dat na straně RS 485 je 1200 metrů.