OPřevodník RS 232 / IP (LAN)
Zařízení, určeno pro převod rorhraní RS232 přímo do sítě LAN. Vstup RS232 lze konfigurovat na libovolné komunikační parametry a přizpůsobit se tak libovolné telefonní ústředně. Vstup je tvořen konektorem Canon9 pin(samec), výstup LAN konektorem RJ45. V převodníku lze nastavit stavové piny DTR, DSR, RTS, CTS, CD.

V počítači je instalován program LANDI, který podle nastavení (BUF nebo přímo telefonní ústředna) komunikuje s daným zařízením prostřednictvím IP protokolu a přijatá data ukládá přímo na disk do souboru. Takto uložená data jsou určena pro zpracování tarifikačním programem Tarif 3000.

Díky tomuto zařízení není třeba v blízkosti telefonní ústředny instalovat PC, do kterého by byla data ukládána a dále pak zpracovávána na jiném místě v siti. Předpokladem je pouze připojka do sítě LAN.