OVyrovnávací paměť BUF 2

Zařízení BUF 2 je určeno jako vyrovnávací a sběrná paměť k tarifikačním programům.Zapojuje se mezi pobočkovou telefonní ústřednu a osobní počítač PC. Pokud je počítač vypnutý, zaznamenává data z telefonní ústředny vyrovnávací paměť BUF 2. Programové vybavení zabezpečí po zapnutí PC automatické vyprázdnění dat a jejich uložení na pevný disk PC. Toto uložení se provádí automaticky nebo dávkově na příkaz uživatele.

BUF 2 je řešen modulově - je možné jej rozšířit. BUF 2 umožňuje vkládání datumu a času, pokud telefonní ústředna nevypisuje tyto informace (např.: UE 10, MEGA 2, OPERA ....).


BUF 2 se připojuje k pobočkovým telefonním ústřednám přes sériové rozhraní RS 232, výstupy do PC jsou dva:


RS 232 - propojení přes standardní sériový port PC - do vzdálenosti 30 m

RS 485 - propojení přes kartu RS 422 / 485 do PC z produkce fa INOMA - do vzdálenosti 1200 m

Přední panel BUF 2 obsahuje optickou signalizaci naplnění paměti LED diodami 25, 50,75, 100 % a přeplnění. Při naplnění kapacity nad 75 % se aktivuje akustická signalizace. Dále na předním panelu jsou LED diody pro komunikaci s telefonní ústřednou a PC. Standardní verze BUF 2 je napájena síťovým adaptérem (umožnuje i napájení 8 V DC z etáže ústředny), paměť RAM je zálohována při výpadku napájení min. po dobu 30 dní.


Komunikační parametry zařízení BUF 2 se nastavují z PC konfiguračním programem nebo přímo z tarifikačního progtamu

Technické parametry:

Zálohování záznamů při výpadku napájení: min. 3 týdny

Napájení externí napaječ / z PbÚ: 230V/9DC / 8-13V DC

Přesnost obvodu reálného času: + - 20 s/měsíc

Přenosová rychlost dat od PbÚ nastavitelná: 300 - 19200 Bd

Parametry přenosu PC: 9600 Bd, 8, 2, Bez

Rozměry: 198 x 178 x 39 mm