OCall center Report

Aplikace Call Center Report je určena pro analýzu a statistiku vytíženosti call center nebo dispečerských pracovišť dle podkladů (výpisů) telefoních ustředen. Jedná se o zcela automatický systém který je schopen zpracovávat data z libovolného zakoupeného počtu lokalit i jednotlivých pracovišť Obsahuje Seznam jednotlivých lokalit, telefonní seznam pracovišť, tabulku uzlů a seznam síťových uživatelů a jejich přístupových práv. Data z více lokalit je možno sbírat do dohledového centra pomocí vyrovnávacích pamětí BUF 3000 LAN a data tak zasílat pomocí počítačové sítě, pomocí programu MailTo automaticky odesílat nasbíraná data pomocí e-mailu nebo stahovat data z jednotlivých BUF 3000 pomocí modemového spojení.

Vlastní aplikace nabízí tyto funkce:

Zpracování hovorů manuální zpracování dat jestliže systém neběží v režimu průběžného zpracování.
Průbězné zpracování systém automaticky provádí zpracování dat, generování reportu a automatické zálohování starých dat.
Opakované zpracování dat slouží jako servisní funkce pro opětovné načtení dat.
Přehled o hovorech detailní výpis všech záznamů o hovorech s možností zvolení požadované filtrační podmínky a exportu databáze do různých formátů pro další použití (CSV, XLS, DOC, HTML, RTF, TAB, DIV, SYLK nebo kopírovat do clipboardu).
Filtr přehledu hovorů umožňuje uživateli filtrovat , třídit, tisknout, exportovat nebo ukládat záznamy o hovorech dle požadovaných kriterií.
Graf vytíženost nabízí přehled výtíženosti lokalit či pracovišť během dne nebo definovaného období v podobě přehledného grafu (sloupcový, kruhový, čarový...). Samozdřejmostí je možnost filtrace databáze dle požadovaných kritérií.
Statistika operátorů skýtá statistický přehled jednotlivých lokalit o průměrných dobách čekání na vyřízení hovoru, odbavených či ztracených hovorů, celkových počtesh hovorů dle typu.... Viz náhledy.
Zálohování databází umožňuje manuálně zálohovat nebo obnovit požadovanou tabulku.

Tuto aplikaci je možno použít přímo pro telefonní ústřednu nebo jako doplněk k tarifikačnímu sw, který je schopen generovat záložní kopii prvotních dat. Pro tyto účely doporučujeme náš produkt Tarif 3000. Dále upozorňujeme zákazníky na možnost rozšíření či doplnění aplikace o požadované funkce. Tyto upravy lze provádět pouze po osobní konzultaci. Při složitějších úpravách budou tyto úpravy zpoplatněny.

Náhledy prostředí a sestav aplikace Call Center Report.