OCallRecorder 3000
CallRecorder 3000 je aplikace určená pro nahrávání telefonních hovorů na analogových telefonních linkách přímo do počítace přes vstup zvukové karty. Pro lepší kvalitu nahrávky doporučujeme jako vstup použít mikrofonní vstup. Dodaný hardware slouží pouze jako oddělovací člen a ovládání příslušného software v počítači. Program CallRecorder 3000 instalovaný v počítači je ovládán přes volný sériový port RS 232. Není-li v počítači volný sériový port, lze pro připojení ovládání použít libovolný USB port doplněný o převodník USB / RS232.

V programu jsou uchovávány následující informace o hovoru:

- Datum a čas hovoru

- Délka hovoru

- Velikost souboru

- Název souboru

- Typ hovoru (odchozí / příchozí)

- Telefonní číslo (pouze při spolupráci s tarifikačním programem Tarif 3000)

- Jméno volaného / volajícího (pouze při spolupráci s tarifikační programem Tarif 3000 a Microsoft Outlook nebo Outlook Express)

Ve vlastním programu je možnost volby několika parametrů:

- Cesta pro ukládání zvukových souborů

- ComPort pro ovládání software

- Kvalita a formát nahrávky

- Minimální délka pro uložení nahrávky

- Nahrávat automaticky/manuálně

- Evidence příchozích hovorů

- Evidence odchozích hovorů

- Spustit aplikaci po startu Windows

- Spustit aplikaci minimalizovaně

- Upozorňovat na odpojení od vstupu zvukové karty

V běžném provozu je hovor automaticky nahráván dle nastavených parametrů. Obsluha má možnost spustit nahrávání i manuálně dle potřeby, popřípadě již probíhající nahrávání zrušit. Evidované nahrávky jsou ukládány do zvolené složky ve formátu WMA nebo MP3. Aplikace je standardně zaváděna do lišty úloh, kde minimalizovaně běží a provádí předdefinované operace.

Náhledy programu CallRecorder 3000