ODotazy - technická řešení

Na tomto místě budete postupně nacházet popis nejčastějších dotazů a návod (postup) jejich řešení. Nenajdete-li popis Vašeho problému, můžete vyplnit formulář s popisem potíží nebo dotazu, ve spodní části této stránky a my se Vám pokusíme v co nejkratší době odpovědět.

Dotaz-popis Řešení Verze SW - BUF
1-Počítač nepříjímá žádná data Jedná li se o pouhé propojení TÚ a PC může být problémů několik. Je li zaveden program pro sběr dat ANDI popř. WZberna a tento program je správně nakonfigurován(ComPort, rychlost, parita, datové bity, stop bity) je třeba se zaměřit na samotný hardware. Prvně zjistíme zda je řádně propojen PC a TÚ. Potom otestujeme funkčnost příslušného ComPort. K tomuto účeluje určeno mnoho testovacích programů, například TestPort Je-li ComPort funkční, je třeba se zaměřit na telefonní ústřednu. Ověření funkčního výpisu lze otestovat měřícím přístrojem na měření napětí. Standardně na RS232 telefonní ústředny bývá mezi signály TD a GND napětí -5 až -15 v. Při výpisu telefonní ústředny toto napětí krátkodobě poklesne, někdy může nabýt i kladných hodnot. Doba změny napětí závisí na přenosové rychlosti (čím větší rychlost, tím kratší doba). Pokud telefonní ústředna pro výpis požaduje DTR, nezapomeňte tento signál propojit. Pokud nelze naměřit nic, je pravděpodobně zakázán výpis SMDR z TÚ nebo je port vadný. všechny verze SW
2-Buffer nepřijímá žádná data Zkontrolujeme vše podle předchozího bodu 1. Je-li vše v pořádku pokusíme se buffer znovu nakonfigurovat na přenosové parametry TÚ. BUF 01 a 2 signalizuje příjem hovoru bliknutím LED 25%, BUF 3 a BUF 3000 signalizují bliknutím LED PBX(PBU). Pokud buffer přesto hovor nepřijme a jsme si jisti správností konfigurace bude buffer pravděpodobně vadný. Pro test bufferů BUF 01, 2, 3 lze použít program TestTer3 nebo WBufCfg . Pozor jedná-li se o připojenou ústřednu Goldstar XXX je třeba nastavit opačný stopbit než je nastaven v TÚ. všechny BUF
3-Buffer hovory přijímá, ale PC ne. Zkontrolujeme vše podle bodu 1. je li Vše OK, a program pro sběr dat je správně nakonfigurován, můžeme komunikaci s BUF 01, 2, 3 prověřit pomocí programu HyperTerminál, který je součástí Windows. Zde nastavíme komunikační parametry na 9600, 8, 2, bez a připojíme se na ComPort. Současným stískem CTRL+Q nebo CTRL+F by jsme měli z buf získat minimálně jeden záznam(pokud nějaký obsahuje). Komunikace je na BUF 2 a 3 signalizována blikáním LED RX a TX PC, BUF 3000 blikáním BUF PBU. Pokud LED neblikají, bufer nekomunikuje a ostatní hardware je OK, je buffer pravděpodobně vadný. všechny BUF
4-Buffer přerušovaně bliká a píská Došlo ke ztrátě konfigurace buď v důsledku napěťové špičky v síti, nebo dlouhodobým výpadkem napájení při vadné baterii v BUF. Pokuste se buffer znovu nakonfigurovat. Pokud se konfigurace podaří a BUF normálně přijímá data, odpojte napájení. Je-li vadná baterie, bude po delším odpojení napájení buffer znovu blikat a pískat a je třeba buffer poslat na opravu. BUF 01,2,3
5-Buffer trvale svítí a píská Došlo k poškození konfigurace buď v důsledku napěťové špičky v síti, nebo neopatrným zacházením. Pokuste se buffer znovu nakonfigurovat. Pokud se konfigurace podaří a BUF normálně přijímá data šlo přavděpodobně o nějaký mezistav. Nelze-li buffer nakonfigurovat a potíže přetrvávají, je BUF patrně poškozen a bude třeba jej poslat na opravu. BUF 01,2,3
6-Tarifikační program nemá žádné hovory na zpracování Zkontrolujte, zda je správně nastaven program pro sběr dat. Zkontrolujte pomocí programu Ukaz zda jsou prvotní záznamy a zda jsou nepoškozeny. V nastavení tarifikačního programu zkontrolujte správnost nastavení cesty k prvotním datům a nastavení kódování prvotních dat(pouze Tarif 3000). WTelefon1.x

WTelefon 2.0

Tarif 3000

7-Tarifikační program při zpracování všechny hovory výřadí Zkontrolujte správnost výběru telefonní ústředny, typ tarifikace, formát datumu telefonní ústředny, platnost prvotních dat a proveďte přeindexování. Formát datumu musí být shodný s telefonní ústřednou. Jedná se o pořadí DD/MM nebo MM/DD. Pokud tedy telefonní ústředna vypisuje datum ve formátu např. 01/13/03 je třeba nastavit MM/DD. V opačném případě program všechny hovory od 12 dne v měsíci vyřadí. Je li zvolen typ tarifikace čistý tarif, tarif s přihlášením nebo sekundový tarif , musí telefonní ústředna ve výpisu poskytovat informaci o počtu přijatých tarifních impulzů. Pokud tuto informaci telefonní ústředna neposkytuje nebo si nejste touto službou jisti, nastavte vždy čistý pseudotarif. Takto budou evidovány všechny hovory. Pro kontrolu správného výběru telefonní ústředny slouží v programu WTelefon 2.0 funkce "Kontrola výběru telefonní ústředny" a ve verzi Tarif 3000 "Kontrola vstupních dat". Tato funkce načte do definované masky Vaše prvotní data a vy můžete porovnat zda jsou jednotlivé údaje ve správných polích. Pokud se pole překrývají, zkontrolujte zda vybraná telefonní ústředna odpovídá skutečnosti nebo jestli není programem pro sběr dat vkládána informace o datumu nebo času do věty telefonní ústředny která tyto informace již obsahuje. WTelefon 2.0

Tarif 3000

8-Program při zpracování vypíše chybové hlášení Pokuste se provést přeindexování souborů a pokus opakovat. Pokud potíže přetrvají, obraťte se na inoma@inoma.cz Všechny verze
9-Program se chová nekorektně Pokuste se provést přeindexování souborů. Chová li se program stejně, můžete smazat soubor inoma.ini pro WTelefon 2.0 a Tarif.ini pro Tarif 3000 a provést nastavení programu znovu. Také doporučujeme provést restart PC. Přetrvávají-li potíže obraťte se na inoma@inoma.cz WTelefon 2.0

Tarif 3000

Tato sekce je určena pouze pro registrované uživatele. Neregistrovaným uživatelům nebude odpověď zaslána. Pokud si nejste jisti zda jste u nás zaregistrováni, můžete se zaregistrovat zde.

Do následujících polí napište prosím Vaše údaje a popis dotazu. Všechny zadávané údaje jsou povinné, proto nebude-li některý z údajů vyplněn, nebude Vám odpověď zaslána.

Jméno a příjmení
Adresa firmy
Telefon pro osobní kontakt
Váš e-mail
Registrační číslo
Verze programu na který vznášíte dotaz
Popis dotazu