OModul hotelových funkcí
Tento modul zajišťuje kompletní podporu všech funkcí týkajících se účtování telefonních poplatků v hotelovém provozu.

Nabízí tyto základní funkce:

Přihlášení recepčního- tuto funkci je třeba provést vždy po spuštění programu. Bez přihlášení recepčního nebudou žádné další položky zpřístupněny.

Účet za pokoj- pomocí této funkce se vystavují na jednotlivou přípojku(pokoj) detailní nebo sumární účty jako daňový doklad. Je možno vybrat si tisk v českém nebo anglickém jazyce.

Hromadné účty-pomocí této funkce se vystavují na skupiny přípojek(pokojů) detailní nebo sumární účty jako daňový doklad. Je možno vybrat si tisk v českém nebo anglickém jazyce.

Přehled účtovaných hovorů- funkce zobrazuje detailní přehled všech hovorů, které již byly účtovány. Tyto hovory jsou vyřazeny z hlavní databáze SMDR.

Platby- po vystavení účtu program nabízí možnost zaevidování platby za konkrétní účet do pokladny. Takto má vedoucí nebo recepční vždy přehled o stavu pokladny a informaci kolik která recepční inkasovala.

Storno účtu- umožňuje stornovat údaje o vystaveném účtu. Hovory z přehledu účtovaných hovorů se obnoví do hlavního SMDR a dojde ke zrušení platby z pokladny.

Uzávěrka- umožňuje detailní přehled o finančních stavech za konkrétní období. Evidují se sumy, recepční, čísla účtů...

Definice recepčních- tuto funkci má možnost provádět pouze osoba hlásící se heslem první úrovně a definuje jména a hesla každého recepčního pro přihlášení do modulu hotelových funkcí.