ODůležité informace
Nastavení DPH
Od 01.05.2004 dochází ke změně DPH u tellekomunikačních poplatků z dosavadních 22% na 19%. Pro vlastníky programu TARIF 3000 od verze 1.0.2.0 lze DPH libovolně měnit. U starších verzí TARIF 3000 je třeba nejprve provést upgrade. U jiných verzí (Telefon 4.x, 5.x a WTelefon 1.0, 2.0) nelze změny DPH provést. Tyto verze vycházejí z předpokladu, že cena pro výpočet je uváděna vždy včetně DPH a DPH se zpětně odečítá. Pro správný výpočet cen a DPH je třeba provést upgrade na TARIF 3000. V současnosti všichni operátoři účtují cenu jednotlivých hovorů vždy bez DPH a DPH se přičítá pouze v celkovém součtu.

Změnu DPH v programu TARIF 3000 od verze 1.0.2.0 provedete následujícím postupem. V menu programu "Pro pokročilé-Nastavení programu" v záložce "Fakturační údaje" změníte hodnotu DPH pro telekomunikační poplatky, popřípadě i pro služby. Potvrzením tlačítkem "Nastav " uložíte toto nastavení a od tohoto okamžiku bude program změnu DPH akceptovat. Výše DPH je uvedena i u provozovatelů, ale DPH v tomto údaji nemá praktický význam. Důležité je pouze znamánko "+" nebo "-". Těmi se definuje zda bude cena počítána s nebo bez DPH. V současnosti by měli mít všichni majitelé programu TARIF 3000 nastaveno toto znaménko na "+" (pouze v případě že jste provedli od 01.09.2003 aktualizaci tarifních tabulek). Kde provést změnu DPH ukazuje následující obrázek.

Aktualizace tarifních tabulek oprátorů
Český Telecom, tarifní tabulky operátora platné od 1.5.2004. Tato aktualizace je zpoplatněna a můžete si ji objednat zde. Ceník aktualizací naleznete zde.

Popis změn v tabulkách:

- přidání nových tarifních programů Telefon 120 ISDN, Telefon 240 ISDN, Telefon Universal dialog, Telefon Universal dialog ISDN, Business Universal dialog, Business Universal dialog ISDN, Telefon a Internet 90+300 ISDN, Telefon a Internet 180+660 ISDN, Internet 780 ISDN, Telefon Universal ISDN

- doplnění a kontrola vnitrostátních volání do směrů alternativních operátorů podle podkladů ČTU k 1.5.2004. Přidání nových přidělených pásem.

- změna ceny volání do směrů žluté linky,duhové linky,směr 909 v souvislosti se změnou DPH

- nastavení tarifikace pro směry 972, 973, 974

- doplněny nové směry pro XCall Bulharsko, Čína, Estonsko, Chorvatsko, Japonsko, Korea, Litva, Lotyšsko, Malta, Srbsko

- doplněny nové směry pro volání zahraničních mobilů směr Nizozemsko, Polsko

- dolplněny volačky 963, 964, 965, 967 směr Eurotel záznamník

- odstraněna služba 1Tel

- doplnění volání na službu XCall přes 970 a odstranění volání XCall přes 952

Postup nastavení tarifních programů:

Pro aktualizaci stávajících tarifních programů "Český Telecom" použít funkci:

"Servis-Aktualizace-Aktualizace tarifů-Z adresáře" nalistovat cestu k novému souboru "Český Telecom.akt". Po provedení se zobrazí hlášení, které tarifní programy byly aktualizovány.

Na přidání dalšího tarifního programu "Český Telecom" použít následující postup:

V položce "Pro pokročilé-Nastavení programu-Provozovatelé" přidat provozovatele nalistovat cestu k novému souboru "Český Telecom.pro". Vybrat příslušný tarifní program provozovatele "Český Telecom".

Pro aktualizaci tarifů podle tarifních tabulek k 1.5.2004 je nutná aktualizace programu TARIF 3000 na verzi minimálně 1.0.2.0