OExterní databáze pevných telefonních čísel ČR Kerberos Lite

Tato databáze obsahuje drtivou většinu (až 98%) pevných telefonních čísel ČR. Obsahuje telefonní čísla Českého Telecomu a všech alternativních operátorů mimo mobilních a stanic evidovaných jako neveřejné. Slouží jako doplněk Tarifikačního programu Tarif 3000. Diky této databázi máte možnost při analýze volaného čísla zjistit nejen cílový uzel ale i kompletní název volané firmy či soukromé osoby a tak prakticky dokonale "odkrýt" služební a soukromá volání Vašich zaměstnanců. Tuto funkci lze aktivovat i u příchozích hovorů a získat tak dokonalý přehled o účastnících volajících do Vaší firmy. V programu Tarif 3000 je možno aktovovat funkci generování seznamu klientů pri příchozím volání a získat tak dokonalý seznam volajících klientů. Tato funkce ukládá do databáze datum posledního volání, název volajícího, celkový počet volání a typ volání. Tuto databázi lze exportovat do různých formátů a například v programu Microsoft Excel ji upravit případně doplnit o další údaje a použít pro obchodní účely. Databáze Kerberos není nedílnou součástí programu Tarif 3000 a je třeba ji doinstalovat. Od verze Tarif 3000 1.1.0.6 je tato databáze součástí instalačního CD Tarif 3000 a je tedy možno ji instalovat již při instalaci samotného tarifikačního programu. Pro aktivaci této databáze je třeba v nastavení programu Tarif 3000 zvolit typ externí databáze (Microsoft Outlook, Outlook Express, Kerberos) a naimportovat aktivační klíč z dodaného souboru "key.imp". Tento soubor je generován pro konkrétní registrační číslo, obsahuje několik kontrolních mechanismů a nelze jej použít či zneužít na jinou instalaci. Zjišťování volaných či volajících je možno aktivovat při zpracování záznamů, přepočítání záznamů nebo funkci vypnout a použít jen manuální zjištění konkrétního záznamu v přehledu hovorů. Nezjistitelná telefonní čísla je možno vyhledat obsluhou individuálně pomocí google a doplnit je do databáze volitelných čísel. Vzhledem k objemnosti databáze Kerberos která čítá několik miliónů telefonních čísel dojde k několikanásobnému zpomalení zpracování.

Původní výpis Vypis analyzovaný databází KERBEROS Lite

V následující tabulce najdete ceník databáze pro jednotlivé kapacity programu Tarif 3000

Počet přípojek Koncová cena (bez DPH)
16 1 990,-Kč
56 2 990,-Kč
160 3 990,-Kč
300 4 990,-Kč
500 5 990,-Kč
1000 8 990,-Kč
2000 10 990,-Kč
3000 12 990,-Kč
4000 14 990,-Kč