OKontrola přístupu KP01

KP01 je autonomní zařízení sloužící pro otevírání dveřních zámků, bran či turniketů nebo spínání různých bezpečnostních prvků pouze autorizovanými osobámi. KP01 se vyrábí ve třech provedeních dle kapacity karet. Momentálně jsou k dispozici typy pro 24, 101 nebo 1637 karet (uživatelů). Pro identifikaci používá bezkontaktní čipové karty nebo přívěšky.

Všechny typy jsou vybaveny vestavěnou anténou nebo umožňují připojení externí antény. K dispozici je anténa ve vodotěsné krabici nebo anténa určená k zavrtání do zdi z vnitřní strany, takže z vnější strany zdi nelze zjistit ani stopy po elektronickém ovládání vstupu. Zařízení se napájejí stejnosměrným napětím 11.5 - 16 V, které nemusí být stabilizované. Mají odběr cca 8 mA "naprázdno" (rozpojené relé, zhasnutá LED). Standardně osazujeme relé dimenzované na spínaný proud 1A.

Všechny tyto typy jsou lokálně programovatelné pomocí master karty (bezkontaktní čipová karta vyhrazená pro servisní účely) a celé nastavení lze případně nahrát z datového klíče. Tyto zámky neukládají informaci o čase a kódech karet použitých k otevření dveří.

Jednotlivá zařízení se dodávají se s vymazanou pamětí. První kartu, která se po prvním zapnutí zařízení načte, je uložena jako master kartu (ta potom slouží k servisním účelům - ukládání a vymazávání kódů ostatních karet ...). Poté zařízení přechází do módu 0. Po každém dalším zapnutí napájecího napětí přejde zámek rovnou do módu 0.

Zařízení rozlišuje celkem 3 módy :

mód 0 - otevírání ... LED nesvítí ... po přiložení běžné karty zámek zjistí, zda má uložen její kód. Pokud ano, blikne diodou a sepne relé (cca 2 vteřiny), pokud ne, neudělá nic. Po přiložení master karty zámek přejde do modu 1 - LED krátce blikne a pak se trvale rozsvítí.

mód 1 - nahrávání ... LED svítí ... po přiložení běžné karty si zámek uloží její kód a přejde do modu 0 (pokud však již v paměti není místo, neudělá nic). Po přiložení master karty zámek přejde do modu 2 - LED dvakrát krátce blikne a pak se trvale rozsvítí.

mód 2 - mazání ... LED svítí ... po přiložení běžné karty zámek najde v paměti její kód, vymaže jej a přejde do modu 0 (pokud však v paměti její kód nemá, neudělá nic). Po přiložení master karty zámek přejde do modu 0 - LED zhasne.

Kromě ručního vkládání jednotlivých karet umožňují zámky také jednorázové naprogramování celé paměti z datového klíče (u typu MC8192P je možné pracovat i s částmi paměti). Klíč je vestavěn v konektoru Jack 3.5 mm. Připravený soubor všech karet, kterým má zámek otvírat, se pomocí programátoru uloží do klíče. Ten se pak přenese k danému zámku (který musí být v modu 0), zasune se do konektoru a přiloží se master karta. Po úvodní kontrole řídicích kódů LED krátce blikne a následuje natažení dat. To trvá 2 až 8 vteřin podle velikosti paměti. Po kontrole správného nahrání LED opět krátce blikne, čímž je proces ukončen.