OTechnická podpora
produkt popis soubor
KOPIRUJ Program KOPIRUJ.EXE slouží na kopírování souboru ZBERNA.PHO pro ty případy, kde se data z telefonní ústředny sbírají na starším počítači s MS-DOS a dále se přenášejí na jiný počítač na disketě. Soubor kopiruj.exe nakopírujte do adresáře tarifikačního programu k souboru ZBERNA.PHO. Po spuštění budete vyžádáni o volbu disketové mechaniky. Potom po vlastním zkopírování budete požádání o zadání názvu souboru, na který bude bude zberna.pho přejmenována. Přejmenování souboru slouží pro archivaci tohoto souboru. Pokud by byla disketa vadná a soubor by z ní nešel přečíst, bude možno data znovu získat z tohoto souboru.

KOPIRUJ

TTPATCH

Program opravuje chybu vzniklou ve vývojovém prostředí TURBO PASCAL (programy nelze spustit na počítačích s procesorem P II a vyšší). Opravu provedete spuštěním programu s parametrem souboru - název souboru (ttpatch.exe xxxxx.exe).

TTPATCH

COMSL Program pro MS-DOS - slouží k jednoduchému otestování sériových portů v počítači. Připojíte-li na vybraný sériový port konektor s propojeným vstupním a výstupním směrem a budete psát na klávesnici různé znaky, měly by být shodné výpisy jak v přijímacím okně, tak ve vysílacím. Není-li tomu tak je pravděpodobně daný sériový port vadný. Zapojení propojovacích konektorů - 9-pin spojeno 2+3, 7+8, 25-pin spojeno 2+3, 4+5. Komunikační parametry se nastavují pomocí stisku počátečního písmene požadované položky a klávesy Alt (např. ComPort = Alt+C, Parita = Alt+P atd.) Po správném nastavení komunikačních parametrů a připojení telefonní ústředny na vybraný sériový port, se budou data vysílané z telefonní ústředny zobrazovat v přijímacím okně.

COMSL

TESTPORT

Program pro WIN 32 - slouží k jednoduchému otestování sériových portů v počítači. Připojíte-li na vybraný sériový port konektor s propojeným vstupním a výstupním směrem (zapojení stejné jako v předchozím případě) a budete psát na klávesnici různé znaky, měly by být shodné výpisy jak v přijímacím okně, tak ve vysílacím. Není-li tomu tak je pravděpodobně daný sériový port vadný. Pokud provedete DBLklik na spodní stavové liště programu TESTPORT zobrazí se Vám dialog pro nastavení komunikačních parametrů. Po správném nastavení komunikačních parametrů a připojení telefonní ústředny na vybraný sériový port, se budou data vysílaná z telefonní ústředny zobrazovat v přijímacím okně.

TESTPORT
RKOD

Program - slouží k rozkódování (a následné editaci pomocí libovolného editoru) souboru ZBERNA.PHO, který obsahuje prvotní záznamy přijaté z telefonní ústředny. Tento soubor je z bezpečnostních důvodů kódován a je možno jej rozkódovat příkazem z příkazového řádku. př: RKOD.EXE ZBERNA.PHO ZBERNA.TXT. Soubor ZBERNA.TXT je výsledný produkt (dekódovaná kopie souboru ZBERNA.PHO). Pokud není nutno dekódovat soubor ZBERNA.PHO nedoporučujeme používat program RKOD.EXE z možného poškození vstupních dat. Za škody vzniklé neodborným použitím programu RKOD.EXE nenese firma Inoma Brno s.r.o. žádnou odpovědnost.

RKOD

ZKOD Program - slouží na zakódování např. souboru ZBERNA.VZB do formátu *.PHO (opakovaný postup RKOD.EXE). Program zakóduje soubor ZBERNA.VZB na soubor ZBERNA.PHO pro prvotní zpracování programu WTelefon 1.x.x (5.x.x, 4.x.x). Použití programu ZKOD.EXE je nutno dobře zvážit z důvodu vzniku duplicit po zpracování programem WTelefon (pokud už jsou stejné záznamy v databázi). Program ZKOD.EXE se spouští z příkazové řádky př: ZKOD.EXE ZBERNA.VZB ZBERNA.PHO Za škody vzniklé neodborným použitím programu ZKOD nenese firma Inoma Brno s.r.o. žádnou odpovědnost. ZKOD
ZKODRKOD

Program - slouží k rozkódování (a následné editaci pomocí libovolného editoru) souboru ZBERNA.PHO, který obsahuje prvotní záznamy přijaté z telefonní ústředny. Tento soubor je z bezpečnostních důvodů kódován a je možno jej rozkódovat pomocí programu ZKODRKOD.EXE. Program slouží i pro opačný postup tj. zakódování souboru. Za škody vzniklé neodborným použitím programu ZKODRKOD nenese firma Inoma Brno s.r.o. žádnou odpovědnost.

ZKODRKOD
WBUFCFG

Program - slouží pro kompletní otestování vyrovnávacích pamětí BUFF 01/2/3 a jejich konfiguraci.

WBUFCFG
UPRAV Program - slouží pro korekci délky řádků v souborech s textovou strukturou. Například soubor ZBERNA.VZB, ZBERNA.VYR a TXT a jejich opakované zpracování. Je možno jej použít i pro úpravu vstupních dat z telefonní ústředny, které nemají ve vlastním výpisu datum a je nutno je vložit, popřípadě opravit (např. UE10, MEGA 2, AT&T Definity aj.). Tlačítkem SOUBOR zvolíte vstupní soubor určený pro úpravy. Tento soubor nebude nijak upraven. Všechny úpravy se budou provádět do výstupního souboru. Tlačítkem ODSTRAŇ nastavujete počáteční a koncový řádek určený pro úpravy, počáteční pozici odstraňovaného řetězce a počet odstraněných znaků. Po potvrzení bude proveden potřebný filtr v daném rozsahu řádků. Tlačítkem VLOŽ nastavujete počáteční a cílový řádek pro úpravy, pozici vkládaného řetězce a vkládaný řetězec. Po potvrzení bude vložen požadovaný řetězec na danou pozici do daných řádků. UPRAV
VZB_FILTR

Program - slouží především pro telefonní ústředny typu UE. Pomocí tohoto programu máte možnost získat ze souboru ZBERNA.VZB výpisy registrů hovorových jednotek, textový výpis programu telefonní ústředny a výpis program telefonní ústředny ve formátu NVR pro opětovné naprogramování telefonní ústředny pomocí PC a terminálového programu. Jednotlivé výpisy jsou uloženy: Textový výpis TÚ - UE_RAM.TXT Výpis NVR RAM - UE_RAM.NVR Výpis registrů HJ - REGISTR.TXT. Pomocí programu VZB_FILTR je možno získat libovolný blok dat nebo textu, známe-li počáteční pozici a text hledaného bloku a text prvního záznamu, který ukončuje daný blok. Je možno nastavit například filtr ze ZBERNY.VZB zapnutí-vypnutí BUF2. Nastavení předdefinované sestavy se ukládá do adresáře WINDOWS do souboru VZBCUT.INI

VZB_FILTR

TestTer3

Program - slouží pro kompletní otestování vyrovnávací paměti BUF3 za podpory vnitřního testu BUF3. Spusťte program TestTer3 a zvolte sériový port, na který je BUF3 připojen. V BUF3 zasuňte propojku "F". Do pěti vteřin se v terminálovém okně zobrazí hlavička testů BUF3. Z menu programu TestTer3 zvolte požadovaný test a sledujte průběh testu.

Seznam testů:

 • Označení paměti BUF jako 100% naplněné
 • Přepis paměti RAM
 • Reset BUF
 • Test adres sběrnice
 • Test kontrolního součtu EPROM
 • Test Paměti
 • Test LED diod
 • Test přechodů obvodu reálného času
 • Test pinovacích propojek
 • Test obvodu reálného času
 • Výpis obsahu paměti RAM
 • Výpis stavu BUF
 • Zobrazení vstupních dat z PBÚ

TESTTER3

RamUE Program slouží pro pohodlné ukládání a vysílání obsahu paměti RAM telefonních ústředen UE10-212. Takto můžete rychle naprogramovat obraz centrálního řízení do záložního řízení. RAMUE