OZasílání tiskových sestav
Tato služba slouží pro zasílání zákazníkem požadovaných sestav tarifikace telefonních hovorů klasickou poštou nebo elektronickou poštou. Zákazníkovi jsou zasílány ty sestavy, které si při instalaci sám vybere. V praxi se u zákazníka nainstaluje pouze program pro sběr dat z pobočkové telefonní ústředny a budou li data zasílána e-mailem, je třeba nainstalovat program mailto, který automaticky v požadovanou dobu (den, hodiny, minuty, denně, týdně, měsíčně...) odešle na naši adresu požadované soubory pro zpracování. Tato služba má výhodu v tom, že se zákazník již nemusí starat o upgrade vlastního tarifikačního programu nebo tarifních tabulek. Nespornou výhodou je ušetření času stráveného vlastním rozúčtováním. Povinností zákazníka je pouze sledovat a provádět změny v interním telefonním seznamu. Takto je zaručena včasná aktualizace všech údajů potřebných pro zpracování. Jsou-li sestavy předávány podnájemníkům, můžeme požadované sestavy rozesílat automaticky těmto podnájemníkům. jsou-li data zasílána v elektronické podobě, stačí u každého příjemce nainstalovat prohlížeč tiskových sestav QRP3000 který je volně ke stažení zde. Tímto programem lze danou sestavu prohlížet i tisknout.

Zasílání dat od zákazníka do INOMA -Brno, s.r.o. :

- elektronickou poštou (přímo bez zásahu zákazníka e-mailem)

- na disketě nebo CD klasickou poštou

- v některých případech lze data stahovat pomocí modemu (přímo bez zásahu zákazníka)

Zasílání sestav zákazníkovi od INOMA -Brno, s.r.o. :

- elektronickou poštou(e-mail)

- na disketě nebo CD klasickou poštou

- v tištěné formě klasickou poštou

- stažení dat z našich www stránek (chráněno heslem)

Ceník služby zasílání tiskových sestav:

Zřízení služby 700,- Kč (instalace podpůrných programů u zákazníka) pouze v případě, že by tuto instalaci nebyl schopen provést zákazník sám.

150,- Kč / sestava elektronickou poštou

5,- Kč / stránka v tištěné podobě + poštovné

Výhody služby:

- automatické provedení všech změn týkajících se vlastní tarifikace (zajišťuje naše firma)

- není třeba sledovat změny tarifů

- není třeba vyčlenění osoby pro práci s tarifikačním programem

- úspora času

- úspora investic za časté aktualizace tarifních tabulek