OServis

Naše firma zajišťuje montáž a servis telekomunikačních zařízení po celém územi republiky. Doba servisního zásahu je do 24, maximálně do 48 hodin, podle vzdálenosti, vytížení servisních techniků, a povahy servisního zásahu. Pokud se nejedná o akutní servisní zásah, preferujeme návštěvu u zákazníka spojit do více akcí tímto směrem, čímž se značně sníží cena za cestu, která se poměrně dělí mezi počet zákazníků a výrazně tak klesnou náklady na celkový servisní zásah. Při hlášení poruchy vždy uvádějte Kontaktní adresu a osobu, typ telefonní ústředny a stručnou povahu závady, popřípadě postup, jakým lze tuto závadu vyvolat.

Pro hlášení servisních zásahů můžete použít následující telefonní čísla:

+420 603 433 674 - JIŽNÍ, STŘEDNÍ MORAVA A ČECHY

+420 605 246 750 - STŘEDNÍ, SEVERNÍ A JIŽNÍ MORAVA