OTARIF 3000 verze 1.1.0.0

Po delší době jsme pro Vás přepracovali TARIF 3000 do nové verze. Tato verze by měla poskytnout vyšší uživatelský komfort, spolupráci s programy Microsoft Outlook a Outlook Express a celkovou stabilitu systému. Dále byla výrazně posunuta hranice maximálního počtu záznamů v databázi na jednu miliardu! Tento počet záznamů je limitován pouze velikostí databáze na 2GB. Naše firma testovala databázi na 500 000 záznamů bez sebemenších problémů. (v praxi se vyskytuje u největších systémů cca 100 000 záznamů) Celý systém může tedy být nasazen pro dohledování libovolného počtu telefonních ústředen s libovolně velkým provozem. V nové verzi programu TARIF 3000 1.1.0.0 najdete následující změny a vylepšení

-Provoz programu bez nutnosti instalace BDE (Borland Database Engine)
-Změna přípony indexových souborů na *.CDX
-Výrazné zmenšení instalačního balíku na necelé 3,9 MB (polovina dřívější instalace)
-Zdarma uvolněny hotelové funkce
-Zdarma uvolněny docházkové funkce
-Prodloužení demoverze až na 90-dní
-Po ukončení demverze program přejde automaticky na LITE verzi (program omezeně stále funguje ! ! ! )
-Lokalizace programu do dalších kazyků (Česky, Slovensky a Anglicky)
-Možnost odeslání vygenerované sestavy na e-mail prostřednictvím výchozího nebo vlastního e-mailového klienta. obr.
-Spolupráce s MS Outlook a Outlook Express při odesílání sestav na e-mail (pracuje se na automatickém-bezobslužném odesílání a ukládání) obr.
-Import volitelných čísel z MS Outlook a Outlook Express.
-Procházení externí databáze při zpracování (Miscrsoft Outlook a Outlook Express, Kerberos)
-Přepracovaný design dialogu o průběhu zpracování nyní nabízí více informací pro obsluhu i servisního technika .obr.
-Přesun většiny položek z menu do dialogu nastavení programu. obr.
-Zjednodušené a přepracované prvotní nastavení parametrů programu
-Rozšíření cest o Druhou cestu k prvotním datům (vhodné pro spojení dat z různých vstupů)
-Rozšíření cest o adresář provozovatelů (umožňuje snadnější orientaci v programu)
-Rozšíření cest o adresář pro export a tiskové sestavy (vnáší pořádek do struktury pracovního adresáře)
-Seznam uložených sestav v levém panelu aplikace, pro okamžité vyvolání uložené sestavy bez nutnosti definovat znovu podmínku
-Nový panel výběru období skýtá okamžitý přehled existujících a vybraných obdobích
-Export databáze zpracovaných záznamů do různých formátů (TXT, RTF, XLS, DOC, HTML, CSV, SLK, TAB, DIF nebo uložení do clipboardu). obr.
-Možnost ukládání a přeskládání jednotlivých polí v přehledu hovorů
-Nastavení barvy zvýraznění hovorů a fontu v přehledu hovorů
-Možnost výběru všech záznamů v přehledu hovorů pomocí Ctrl+A (zjednodušuje výmaz filtrovaných dat)
-Zcela přepracovaný vzhled formuláře faktur je nyní více přehledný. obr.
-Zcela přepracovaný vzhled formuláře rozúčtování hovorů je nyní více přehledný. obr.
-Zcela přepracovaný vzhled formuláře univerzálního přehledu je nyní více přehledný. obr.
-Doplněna tabulka bezplatných směrů (pro evidenci neplacených hovorů při sekundovém tarifu nebo tarifu s přihlášením)
-Definice označení služebních a soukromých hovorů pomocí volitelných znaků
-Rozšířené dálkové ukládání dat (možno i zasílání dat pomocí IP)
-Pomocí parametru Z -spustíte zpracování a to se následně automaticky ukončí
-Pomocí parametru M -spustíte zpracování minimalizovaně
-Průběžné zpracování je možno pomocí dialogu spouštet minimalizovaně
-Doplněna možnost úpravy panelu nástrojů. obr.
-Zpětná korekce cen dle tarifního plánu operátora. obr.
. . . a jiná vylepšení a úpravy

Zde najdete pár ukázek nové verze TARIF 3000

Současně s novou verzí TARIF 3000 si dovolujeme upozornit na nové nebo vylepšené podpůrné programy a zařízení:

BUF 3000 LAN pro sběr dat po síti LAN
Převodník RS232 / IP
Sběr dat LANDI - aplikace pro obsluhu a ukládání dat z BUF 3000 IP a telefonních ústředen Alcatel s rozhraním IP
Super LANDI - aplikace typu server pro komunikaci s programy ANDI (sběr dat z telefonních ústředen) v síťovém provozu, kde program ANDI je shopen data ukládat na lokálním PC a současně tyto data zasílat po siti LAN. Takto je možno dohledovat nezávisle libovolný počet telefonních ústředen v jednom centru jedním tarifikačním programem !
Program MailTo - aplikace sloužící pro zasílání dat prostřednictvím e-mailu na definovanou e-mailovou adresu.