Telefonní ústředny ISDN - HYMAX 32 a 128

Telefonní systémy řady HYMAX jsou moderní telekomunikační zařízení vhodná, díky své flexibilitě, k široké škále použití. Patří mezi ucelenou řadu telefonních systémů pokrývající, v jednotlivých modelech, kapacity až do 496 přípojných míst. Jejich hlavními rysy jsou spolehlivost, komfortní funkčnost, snadnost použití a příznivá cena.

Kompletní rodina kompatibilních telefonů a systémů, navržená pro co nejlepší uspokojení telekomunikačních požadavků Vaší společnosti pro dnešek i zítřek, to jsou systémy HYMAX. Systémy HYMAX pokrývají požadavky od osmi do několika set poboček. Každý uživatel ocení možnost dopředné i zpětné kompatibility všech produktů se značkou HYMAX, což zajistí, že velká část Vašich investic do telekomunikační techniky, zůstává při změnách struktury Vaší společnosti zachována. Migrační kompatibilita Vám dává možnosti dalšího růstu, tvorby nových oddělení či dokonce členění na menší samostatné jednotky, a to s minimálními výdaji a narušením chodu Vaší společnosti. Přizpůsobivost sys. HYMAX umožní Vaší společnosti šetřit čas a peníze pro mnoho následujících let.

HYMAX myslí i na zítřek. Systémy HYMAX podporují možnost směrování hovorů na levnější operátory, nebo GSM brány dle volaných čísel, funkci Dialeru. Samozřejmostí je možnost připojení EURO-ISDN (2B+D) a s tím související služby tohoto připojení jako například přímá provolba PtP, mnohonásobné číslo MSN, identifikace volajících, evidence nozodpovězených hovorů (při PtP) atd..

Jednou z nejvýraznějších až unikátních vlastností systémů HYMAX je široká škála způsobů zpracování příchozích hovorů. Právě tato vlastnost je pro každou společnost jednou z rozhodujících. Vaše schopnost rychle, účelně a pohodlně zpracovávat příchozí hovory zvyšuje pružnost a prestiž Vaší firmy. Neméně bohaté možnosti mají systémy HYMAX i v odchozím směru

Používání telefonu by pro Vás nemělo být ani hádankou ale ani něčím, co vyžaduje hodiny tréninku. Systémové telefonní přístroje, vybavené dvanácti tlačítky s pevnou funkcí, Vám umožňují pouhým zmáčknutím jediného tlačítka aktivovat nejpoužívanější funkce, včetně přepojení, konference, opakované volby, zkrácené volby, funkce nerušit, přesměrování, přebírání hovorů a dalších. Systémové telefonní přístroje rovněž nabízejí 24,16, nebo 4 programovatelné tlačítka, které umožňují přizpůsobení Vašim individuálním provozním potřebám. Pod tlačítko je možno nastavit: přímý přístup na linku, přímou volbu pobočky, zkrácenou volbu externí linky, přístup do jiné skupiny linek, dálkové zamykání stanic, dálkové nastavení budíku stanicím. A nejen to, systémové telefony s LCD displejem Vás nepřetržitě informují o aktivaci různých funkcí a o stavu ve kterém se telefon právě nachází.

Kvalita systému nespočívá jen v nepřeberném množství funkcí a služeb, ale také jednoduchosti a snadnosti jejich použití.

Příjemně Vás překvapí propracovaný systém nejrůznějších druhů restrikcí, které omezují uživatele stanic v možnosti dosažení jistých čísel nebo předvoleb.

Pomocí funkce SMDR (Station Message Detail Recording) je možno sledovat veškerý provoz stanic na linkách a zabezpečit výstup údajů o něm na paralelní nebo sériovou tiskárnu, případně do počítače k dalšímu zpracování. Systémy umožňují práci ve dvou režimech a to denním a nočním.

Přechody mezi nimi se mohou uskutečňovat buď automaticky, na základě nastavených přechodových časů a systémových hodin, nebo manuálně. Systém umožňuje zajistit i víkendový režim, kdy systém přechází do nočního režimu v pátek večer a zpět do denního režimu se vrací v pondělí ráno. Přechodem na opačný režim se zcela Může změnit jak způsob zpracování příchozích hovorů, tak systém restrikcí a některé další vlastnosti. Pro nouzové stavy je počítáno s možností ústřednu vybavit záložní baterií, při čemž dobíječ, nutný k údržbě záložní baterie, překlápěč při výpadku a obvody pro odpojení při hloubkovém vybití akumulátoru jsou již vestavěny v každém systému.

Jako další externí zařízení je možné připojit dveřní telefon, externí zvonek signalizující příchozí hovory na určitých linkách, systém externích reproduktorů, uspořádaných až do osmi zón, připojit lze samozřejmě také externí zdroj hudby.

Díky své flexibilitě a možnosti systémových přístrojů plně nahradit sekretářské soupravy jsou systémy HYMAX velmi vhodné zejména pro společností, které každodenně zpracovávají větší množství telefonních hovorů.

Své uplatnění úspěšně nacházejí i při instalacích v hotelech a penzionech, a to především díky svým vlastnostem jako jsou možnosti očíslovat stanice jedno až čtyřmístnými čísly. Přitom je možné mít současně v systému pobočky s různě dlouhými čísly, vnitřní horké linky (po vyzvednutí stanice začne zvonit telefon operátora), dálkového zamykání stanic, dálkového nastavování časových znamení (budík), možností nastavení kreditu (při použití tarifních impulsů 16kHz) přímo z telefonního přístroje operátora a dalšími. Všechny tyto vlastnosti dělají systém HYMAX efektivním pomocníkem Vašich obchodů. A to bylo pouze několik případů z bohaté palety jeho dalších možností. O detailnější informace o speciálních vlastnostech, požadovaných Vaší firmou, můžete požádat kteréhokoli prodejce systémů HYMAX.

FUNKCE SYSTÉMU
Přepojení hovoru

• Přepojení bez dozoru

• Přepojení s dozorem

• Odložení hovoru

• Automatické odložení hovoru

• Více odložených hovorů

• Privátní odložení hovoru

• Automatický návrat hovoru

• Hudba při odložení hovoru

• Parkování hovoru

• Připojení do konference

• Konference s dvěma externími účastníky

• Pozvánka do konference

• Hledání příjemce

• Převzetí hovoru směrové

• Převzetí hovoru ze skupiny

• Převzetí hovoru všeobecně

• Rezervace obsazené linky

• Rezervace obsazené stanice

• Odposlech hovoru*

• Průnik do hovoru*

• Ochrana před průnikem

• Ochrana před odposlechem

• Přesměrování do veřejné sítě

• Přesměrování všech hovorů

• Přesměrování při obsazení

• Přesměrování při nepřihlášení

• Následuj mě

• Interní paging

• Externí paging

• Zónový externí paging

• Skupinový interní paging

• Všeobecný paging

• Odpověď na paging

• Interní horká linka

• Přímý přístup na linku

• Otevírání zámku kódem

• Externí signalizace hovoru

• Osobní zkrácené volby

• Systémové zkrácené volby

• Zasílání a příjem zpráv

• Signalizace zpráv

• Světelná signalizace zpráv*

• Textová signalizace zpráv**

• Opakování poslední volby

• Automat. opakovaná volba čísla (až 99x)*

• Zamknutí telefonu heslem

• Zamknutí telefonu na dálku

• Jednorázové časové znamení (budík)

• Dálkově nastavitelné časové znamení

• Časové znamení pravidelné

-pro všední dny

-pro soboty

-pro neděle

• Nerušit

• Účetní kód

• Tlačítka s pevnou funkcí*

• Programovatelná tlačítka*

• Jednotlačítkové volby*

• Možnost jednorázové překonání restrikce*

• Alfanumerický displej**

• Hudba na stole*

• Signalizace obsazené linky/stanice (optická*)

• Zobrazení interního volajícího**

• Zobrazení délky hovoru**

• Zobrazení počtu impulsů (při použití 16kHz)**

• Zobrazení data a času**

• Dvoubarevné světelné indikátory*

• Vypnutí mikrofonu*

• Volba při zavěšení*

• Hovor při zavěšení*

• Ovládání hlasitosti zvonění*

• Zápis čísla během hovoru*

• Volba zapsaného čísla*

• Zápis naposledy voleného čísla*

• Programovatelná tlačítka*

• Řízení hlasitosti reproduktoru*

• Montáž na zeď*

• Privátní linky

• Svazky linek

• Výběr svazku linek dle ekonomických pravidel

• Přídavná tlačítková pole*

• Různé druhy zvonění

• Omezení délky hovoru

• Nastavení kreditu tarifikačních impulsů (16kHz)

• Programovatelný číselný plán

• Automatické přepínání Noc/Den

• Dveřní odpovídač/monitor

• Systém restrikcí

• Provoz na baterie

• Zálohování paměti

• Zálohování spojovatelky

• Hotelové funkce

• Programování ze všech portů

• Programování za provozu

• Programování z PC

• Dálkové programování

• Ochrana programu heslem

• Výpis tarifních údajů

• Možnost použití DISA provolby

Vysvětlivky

* pouze systémové telefony

** pouze systémové telefony s displejem

Kapacita systému

HYMAX   32i 32HU

HYMAX 128

KSX 32HU

KSX 32i

KSX 128

 Počet vstupních linek 6,3, - 8,4, - 24
 Počet vst. linek ISDN   2B+D –,2,4 –,2,4
 Počet poboček standart max. 15 23 112
 Počet poboček max. 16 24 104
 Homologační značky znam1.JPG (5710 bytes) znam2.JPG (5649 bytes)