OTelefonní ústředny TESLA UE
POBOČKOVÉ TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY TESLA UE
 • Dodávka náhradních dílů pro všechny typy ústředen TESLA řady UE
 • Opravy dílů pro telefonní ústředny TESLA řady UE 2, 5, 10, 20, 101, 201 .....
 • Inovace programového vybavení pro ústředny TESLA řady UE 101, 201, 210
 • Přestavba ústředen TESLA řady UE 12, 102, 202, 212

Vzhledem k tomu, že jsou v České republice telefonní ústředny TESLA UE velice významně zastoupeny, chceme Vás informovat o nových možnostech využití funkcí a služeb v souvislosti s inovací programového vybavení nebo s přestavbou starších typů těchto ústředen. I starší verze umožòují nové atraktivní služby, které u značného množství uživatelù zvýší užitnou hodnotu těchto ústředen.

Inovace programového vybavení pro UE 101, 201 ...

Oproti starším verzím lze využít tyto služby:

 • Zamykání telefonů - možnost zablokovat volání do státní sítě při odchodu z pracoviště volbou přístupového kódu libovolného 4 místného čísla.
 • Zamykání obsluhovací stanice - obdobná služba, kterou je vhodné využít, pokud je obsluhovací stanice volně přístupná např. v recepci nebo na vrátnici.
 • Možnost připojení digitálního přenašeče 2 Mbit.
 • Při připojení 2 Mbit automatické získání přesného tarifování hovorů bez nutnosti instalace přijímačů 16 kHz.
 • Možnost MFC - R2 pomocí KPV.
 • Možnost využití automatického rozpoznání směrů různých operátorů - účastníci nemusí při volání např. do mobilních sítí vytáčet speciální přístupový kód, jelikož pobočková telefonní ústředna sama rozpozná volání do těchto sítí a hovor automaticky přesmìruje např. na GSM bránu.
 • Přímé převzetí volání ve skupině.
 • REDIAL na obsl. stanici - opakování posledně volaného čísla z obsl. stanice pomocí ** .
 • Přímý náběh na státní linku z libovolné pobočky - po zvednutí MT má uživatel okamžitì přidělenou státní linku. Pokud chce účastník volit v rámci PbÚ, odpojí se státní linka poklepem na vidlici.
 • DISA provolba - využívá se klasických přenašečů obousměrných - náhradní způsob přímého provolení na žádanou pobočku uživatele.
 • Fonická hláska - přídavný modul k DISA provolbě, kdy při spojení účastníkovi je přehrána libovolná zpráva s možností volby pžíslušné pobočky

Doplnění ústředen TESLA řady UE 101 - 212 digitálním přenašečem 2 MBit

Velice atraktivní pro uživatele je možnost doplnění EPbÚ UE 101 - 212 digitálním přenašečem 2 MBit, který obsazuje pouze 1 pozici v telefonní ústředně a obsluhuje 30 kanálů + 2 testovací, které se dají libovolně naprogramovat buď jako příchozí (automaticky uživatel získá provolbu) nebo odchozí státní linky.

Na odchozích linkách získá uživatel i přesnou tarifikaci uskutečněných hovorů, což podstatně zpřesní rozůčtování poplatků za telefonní provoz. Další výhodou tohoto řešení je možnost uvolnění pozice po analogových přenašečích využít ke zvýšení kapacity ústředny (až o 24 přípojek).

Přestavba ústředen řady TESLA UE 12, 102, 202, 212

Výhodou těchto ústředen je plná unifikace a zaměnitelnost dílů. Ústředny využívají nové centrální řízení s 16-bitovým procesorem a umožňují další atraktivní služby a funkce pro uživatele.

Využití multifunkčních systémových telefonů (dále jen MFST), které slouží především pro vedoucí a řídící pracovníky a plně nahrazují bývalé sekretářské soupravy. Tyto přístroje jsou napojeny na ústřednu běžným dvouvodičovým vedením - není nutné přivádět nové vedení.

Přístroje umožňují obousměrný hlasitý provoz.

Systém řízení podporuje vlastnosti a služby EPbÚ. Na displeji MFST v každém stavu spojení nabízí nápovědu možných služeb a funkcí, které se dají vyvolat stiskem tzv. SOFT tlačítek. Displej dále zobrazuje čísla volajících přípojek, u MFST i jméno volajícího a umožňuje přenos textových zpráv.

Zvlášť atraktivně je řešeno připojení různých typů linek, které v závislosti na programu mohou být individuální i sdílené s ostatními MFST.

Pokud se k ústředně připojí externí zdroj hudby, může uživatel MFST v klidovém stavu poslouchat z reproduktoru tuto hudbu.