OZpracování výpisů od alternativních operátorů (e-účet)
Program TARIF 3000 umožňuje bezproblémové zpracování tarifikačních podkladů zasílaných od různých telekomunikačních operátorů.

Prakticky se jedná o kompletní program TARIF 3000 pouze bez sběrné části, programu ANDI pro sběr dat z telefonní ústředny. Při instalaci má uživatel možnost zvolit z nabízených operátorů, nebo si může po instalaci nadefinovat vlastní strukturu vstupních dat. Program podporuje vstupní data v textovém tvaru nebo ve formátu souboru CSV(textová pole nemají pevnou délku, a jsou oddělena oddělovacím znakem. ) . Vstupní data ve formátu CSV mohou být zabalena v ZIP souboru, program tento soubor sám rozbalí (pomínkou je, aby název ZIP souboru byl stejný jako název souboru v tomto archívu). Zipování se používá při stahování výpisů z internetových stránek operátora, případně při zasílání těchto dat pomocí e-mailu. V programu nastavujete pouze cestu k těmto datům a typ tarifikae jekým chcete tato data zpracovat. Máte možnost nechat pro kontrolu vstupní data přepočítat podle platných tarifních tabulek příslušného operátora(čistý pseudotarif nebo tarif s přihlášením), nebo zvolit funkci pouhého načtení hovorného z dat provozovatele(akceptovat cenu z výpisu). Takto zpracovaná data můžete normálně třídit a rozúčtovávat se zachováním veškerého komfortu tarifikačního programu. Jelikož vstupní data mohou obsahovat více účastnických čísel, je třeba v definici vstupní věty zadefinovat i načtení Vašeho účastnického čísla. Účastnické číslo se v programu zobrazuje jako přípojka. Program nabízí spousty sestav i filtrů a dává Vám do rukou mocný nástroj na získání věškerých informací o telefonních hovorech. Samozřejmostí je společný provoz sběru a rozúčtování dat z telefonní ústředny a zpracování dat od operátora. Program umožňuje oddělený provoz obou tarifikací formou pracovních složek. Každá pracovní složka má vlastní nastavení všech parametrů a je tudíž možno v jednom městě takto zpracovávat data z různých Vašich poboček.

Doporučujeme Vám stažení demoverze programu TARIF 3000, čímž získáte plně funkční 30-ti denní demoverzi tohoto produktu. Při prvním spuštění si zvolíte zda budete chtít provozovat demoverzi pro evidenci dat od telekomunikačních operátorů (e-účet) nebo pro rozůčtování poplatků na pobočkové telefonní ústředně.

Za 900,- Kč tak získáte maximální kontrolu nad Vašim telefonním účtem.