OTARIF 3000

Seznam podporovaných ústředen programem TARIF 3000 najdete zde

Tarifikační program TARIF 3000 je určen pro evidenci a rozúčtování telefonního provozu na pobočkových telefonních ústřednách. Pracuje v prostředí Windows 95, 98, ME, NT, 2000 a XP. Tento program umožňuje registrovat všechny typy telefonních hovorů, tzn. odchozí hovory uskutečněné do veřejných telefonních sítí i hovory příchozí. Program TARIF 3000 obsahuje modul evidence docházky a hotelových funkcí. Lze jej použít i pro zpracování dat zasílaných od telekomunikačních operátorů.

Složení aplikace

Program TARIF 3000 se skládá ze dvou základních částí:

Snímací část - minimalizovaná aplikace, běžící na pozadí PC a ukládá prvotní data z pobočkové telefonní ústředny přes sériový port RS 232 nebo RS 485 na pevný disk, příjem dat v žádném případě neblokuje uživatele v běžné práci na PC. Prvotní data mohou být ukládána v kódovaném tvaru(ochrana proti zneužití) nebo v běžném textovém tvaru. Tato aplikace může běžet nezávisle na výkonné části programu. Je také možno provozovat snímací část na jiném počítači, mimo výkonou část na jiném místě budovy. Je-li instalována vyrovnávací paměť BUF (BUF 01, BUF 2, BUF 3, BUF3000), lze data stahovat dávkově, prostřednictvím sítě LAN(IP protokol) nebo pomocí modemu. Potřebujete-li sbírat data na starším počítači s operačním systémem MS DOS a zpracovávat na jiném počítačí a počítače nejsou spolu propojeny, můžete pro přenos takto nasbíraných dat použít program KOPIRUJ.EXE , který soubor ZBERNA.PHO zkopíruje na disketu a provede kopii tohoto souboru na pevném disku pro případ poškození diskety. Tento soubor je ke stažení zde.Soubor ZBERNA.PHO je plně kompatibilní s TARIF 3000 a proto jej bez potíží programem zpracujete. Stačí v TARIF 3000 nastavit cestu k tomuto souboru.

Výkonná část - program TARIF 3000 lze použít pro všechny typy elektronických pobočkových ústředen na našem trhu, vybavených sériovým rozhraním RS 232 nebo paralelním rozhraním. Ústředna musí umožňovat detailní výpis záznamů o hovorech - SMDR. V současné době program nabízí výběr z více než 130 typů pobočkových telefonních ústředen.Program


Program INOMA TARIF 3000 je koncipován tak, aby poskytl o každém hovoru veškeré informace:

datum a čas vzniku hovoru
číslo pobočky
délku hovoru
středisko, které je pobočce přiřazeno
sdružené středisko, které je pobočce přiřazeno
volané číslo
název uzlu
cenu hovoru
označení přenašeče
počet tarifních impulsů 16 kHz
přístupový kód
číslo přenašeče
osobní kód (ACC kód)
typ hovoru (soukromý, služební,..)
provozovatele, přes kterého byl hovor uskutečněn
další informace (pokud je ústředna poskytuje)


Program nabízí množství funkcí, které uživateli umožní získat úplnou informaci o libovolném hovoru. Data lze třídit dle libovolného kritéria (dle poboček, ceny, délky trvání, osobních kódů, středisek, přenašečů - státních linek....) a ukládat je v různých formátech pro další použití (TXT, HTM, CSV, QRP). Samozřejmostí je tisk zvolené sestavy na místní nebo síťovou tiskárnu.

V části programu evidence docházky má uživatel možnost získat přehled o docházce zaměstnanců pomocí kódů vytáčených přes telefonní přístroje. Hotelová část slouží převážně pro pensiony a hotely s možností tisku účtů pro hosty.

Přístup do programu je chráněn dvěmi hesly (správce - uživatel), kdy druhému heslu lze nastavit různá přístupová práva.

Program umožňuje vyhodnocení volání přes různé operátory, do různých sítí, včetně přesného tarifování GSM bran. Umožňuje zpracování dat z neomezeného počtu pobočkových telefonních ústředen. Dále lze prvotní data načítat po síti, ukládat výstupní sestavy do zvoleného adresáře atd. U jednotlivých přenašečů (státních linek) lze definovat různé způsoby tarifikace těchto linek:

Čistý tarif - Cena hovoru se vypočítá z počtu přijatých tarifních impulsů 16 kHz po dobu hovoru. Pobočková ústředna musí být vybavena přijímači tarifních impulsů 16 kHz.

Čistý pseudotarif - Cena hovoru se vypočítá z délky hovoru na základě matematického výpočtu z tarifních tabulek.

Tarif s přihlášením - Cena se vypočítá z délky hovoru na základě matematického výpočtu z tarifních tabulek pouze u hovorů, které obsahují tarifní impuls 16 kHz.

Sekundový tarif - Cena hovoru se vypočítá z počtu přijatých tarifních impulsů 16 kHz (počet impulsů se rovná délce hovoru v sekundách) na základě matematického výpočtu z tarifních tabulek (placená služba AOC a.s. ČESKÝ TELECOM).

Akceptovat cenu z výpisu - program cenu nevypočítává, pouze přejímá cenu z prvotních záznamů přímo od ústředny

Dodávka

Součástí dodávky je instalační CD, instalační a uživatelský manuál, konektory a kabel na propojení ústředny a PC, (možnost dodání vyrovnávací paměti - pokud neobsahuje tuto paměť telefonní ústředna - není v ceně dodávky).

Ukázky programu TARIF 3000 najdete zde